На 21 март, во просториите на Занаетчиска Комора на град Скопје, Твининг Проектот во рамки на Центарот за образование на возрасните организираше работилница на тема:

Партнери за проект
Главни експерти на работилницата беа Г-ѓаКолет Симон  Рамилиен и Г-дин Францис Леви.
  • Пленарен состанок презентација на мисиите на ЦОВ и активностите во склоп на ТВИНИНГОТ
  • Презентација на дневната програма
  • Презентација на студија на случај за партнерство
  • Работни подгрупи: размислување за студијата на случај и адаптирањето на македонската ситуација
  • Повратна информација од двете работни подгрупи.
  • Синтеза и формализирање на соработката

 

  • Пленарен состанок Навраќање на синтезата од утрината и формализирање на елементите од заедничкиот јазик и дискусијата за клучните прашања
  • Инпут од страна на експертите за: ПАРТНЕРИ и ПАРТНЕРСКИ ПРОЕКТ
  • Евалуација, дебати и перспективи за следните чекори
  • Крај на работилницата.

Напишете коментар