Од 8-ми до 10-ти март 2011 година во Охрид се одржа Работилница за подготовка на Оперативните упатства во рамки на проектот „Самовработување 5“ 2011, организирана од страна на UNDP Проектната канцеларија. Во Работилницата учествуваше и претставник од ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје. Центарот е вклучен во рамки на мерката Обука за одделни занимања кои се дефицитарни на пазарот на трудот и во Програмата за поддршка на Роми.

 

ohridВо 2011 година е предвидено да се реализираат следниве програми од проектот „Самовработување 5“: Програмата Самовработување, Програмата Формализирање на постојните бизниси, Програмата за поддршка за дополнителни вработување во фирми регистрирани преку Програмата Самовработување 2007- 2009 и преку Програмата Формализирање на постојни бизниси 2008-2009, Пилот програмата за мобилноста на работната сила, мерката- Обука за одделни занимања кои се дефицитарни на пазарот на трудот и Програмата за поддршка на Роми.

Напишете коментар