Во рамки на твининг проектот: „Поддршка за градење на капацитетите на Центарот за образование на возрасните, развој на програми за образование на возрасни и програми за описменување и за дооформување на основното образование на исклучените лица“ на 20-ти декемви 2011 год.во просторите на општина Тетово ќе се одржи состанок со градоначалникот на општината,г-дин Сади Беџети и директорката на ЈУ Центар за образование на возрасните Линдита Ќазими.Исто така на овој состанок ќе учествуваат претставници на твининг проектот.

 

На состанокот ќе се разговара за унапредување и соработка на ЈУ Центар за образование на возрсасните со надлежните на оделот за образование на општина Тетово,во рамки на трета-та компонента “Развој на програма за описменување и дооформување на основното образование на исклучените лица”.

Напишете коментар