СЕРТИФИЦИРАНИ ОБУЧУВАЧИ НА ОБУЧУВАЧИ НА ВОЗРАСНИ

 

м-р Маја Корубин Ќорлука

Станислав Петковски, спец. по мед. психологија

м-р Марина Павловска

Надица Костовска

д-р Ангелина Танева Вешоска

 

 

 

СЕРТИФИЦИРАНИ ОБУЧУВАЧИ НА ВОЗРАСНИ

 

Мартина Петковска

м-р Менче Ивановска

Ирена Бакревска Милошевска

Александра Јанческа

Напишете коментар