• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Подготвувач на слаткарски производи
Програмата овозможува работно оспособување за Подготвувач на слаткарски производи. Истата е со тромесечно времетраење, односно 320 часа […]
Верификувана
Келнер гастроном
Програмата “Келнер гастроном” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа […]
Верификувана
Готвач во угостителски објект
Програмата содржи вкупно 200 часа од кои 100 теорија (од кои 65 предавања, 20 проверка на знаења) […]
Верификувана
Угостител-послужувач
Програмата содржи вкупно 200 часа од  кои 48 теорија, 132 пракса и 20 часа проверка на стекнатите […]
Верификувана
Фризер за жени и мажи
Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции зазанимањето Фризер и да се […]
Верификувана