• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Шминкер
Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Шминкер, со […]
Верификувана
ШМИНКЕР
Програмата „Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи од областа на […]
Верификувана
НАДГРАДБА НА ТРЕПКИ
Програмата за  „Надградба на трепки “е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката. Програмата […]
Верификувана
Шминкер
Примарната цел на програмата „Шминкер“ е насочена кон професионално оспособување на учесникот во областа на козметичките услуги […]
Верификувана
Надградба на нокти
Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники […]
Верификувана
Шминкер
Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката. Програмата им овозможува на […]
Верификувана
Шминкер
Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат […]
Верификувана
Службеник во сметководство
Програмата има за цел учесникот да се стекне со практично познавање, а подоцна и примена  на стекнатото […]
Верификувана
Оператор за комјутерски системи и мрежи
Главна цел на програмата: Главната цел на програмата Оператор за компјутерски системи и мрежи е учесникот да […]
Верификувана
Масер за козметичка масажа
Програмата Масер за козметичка масажа има за цел обука на возрасни лица за стекнување на знаења и […]
Верификувана