• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Декоративен маникир
Програмата има за цел да го оспособи учесникот за самостојно извршување на работи и работни задачи декоративен […]
Верификувана
Mасер
Примарната цел на програмата „Масер“е насочена кон професионално оспособување во областа на нега и масажа на тело. […]
Верификувана
Шминкер – основен курс
Програмата за шминкер – основен курс содржи стручно-теоретска настава и практична обука. Стручно-теоретската настава се реализира во […]
Верификувана
Фризер за жени
Преку Програма за работа ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ учесниците низ теоретска и практична настава ќе се запознаат со […]
Верификувана
ШМИНКЕР-ОСНОВЕН КУРС
– Програмата за шминкер – основен курс содржи стручно-теоретска настава и практична обука. Стручно-теоретската настава се реализира […]
Верификувана
Фризер за жени
Преку Програма за работа ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ учесниците низ теоретска и практична настава ќе се запознаат со […]
Верификувана
Ракувач на мостен кран
Програмата овозможува работно оспособување на учесникот преку стекнување знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со мостен […]
Верификувана