• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Англиски јазик за возрасни
Главната цел на оваа програма е да се овозможи стекнување знаења, компетенции и унапредување на јазичните и […]
Верификувана
Вештини за управување и развој на човечки ресурси
Вештини за управување и развој на човечки ресурси e комплексен процес, тесно испреплетен со други аспекти во […]
Верификувана
ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА
Примарната цел на образновната дејност на Ех Изведба Инженеринг ДООЕЛ Скопје е запознавање на проектантите кои се […]
Верификувана
Вештини за лидерство и јавен говор
Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетентност за примена на основните техники […]
Верификувана
Германски јазик за возрасни
Главната цел на оваа програма е да се овозможи стекнување на знаења, компентенции и унапредување на јазични […]
Верификувана
Вештини за работа со компјутер
Обуката е наменета за лица кои завршиле средно образование односно 18 години  и содржи модули со кои […]
Верификувана
Претприемништво и менаџмент за извршни директори
Програмата за претприемништво и менаџмент за извршни директори е посебна програма за образование на возрасните наменета за […]
Верификувана
Брендирање на работодавач
Програмата за Брендирање на работодавач, цели на учесниците да им обезбеди најнови знаења, вештини и техники за […]
Верификувана
Германски јазик за возрасни
Главната цел на оваа програма е да се овозможи стекнување на знаења, компентенции и унапредување на јазични […]
Верификувана