• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Работник со млади
Програматa има за цел да ги развие способностите на учесниците за планирање, спроведување, следење/мониторинг и проценување/евалуација на […]
Верификувана
Негувател/ка на стари и немоќни лица
Главна цел на програмата „Негувател/ка на стари и немоќни лица“ ќе овозможи работно оспособување на учесникот да […]
Верификувана
Sидар
Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 16 години да изведуваат работни задачи за […]
Верификувана
Оџачар за објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво
Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за чистење и испитување на […]
Верификувана
Ракувач со ЦНЦ машина
Главна цел на програмата „Ракувач со CNC машина“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за […]
Верификувана
МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, […]
Верификувана
Ракувач на вилушкар
Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач на вилушкари на учесниците во програмата им овозможува да […]
Верификувана
Ракувач на дигалки
Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач на дигалки на учесниците во програмата им овозможува да […]
Верификувана
Дизајнер за внатрешно уредување
Главна цел на програмата: Главната цел на програмата “Дизајнер за внатрешно уредување” е учесникот да стекне знаење, […]
Верификувана
ЗАВАРУВАЧ МИГ (МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС) – МАГ ( МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС)
Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники […]
Верификувана