• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Готвач во угостителски објект
Програмата содржи вкупно 200 часа од кои 100 теорија (од кои 65 предавања, 20 проверка на знаења) […]
Верификувана
Угостител-послужувач
Програмата содржи вкупно 200 часа од  кои 48 теорија, 132 пракса и 20 часа проверка на стекнатите […]
Верификувана
Фризер за жени и мажи
Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции зазанимањето Фризер и да се […]
Верификувана