ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ – ЦОВ

Димитрие Чуповски бр.13

Скопје 1000, МК

E-mail: contact@cov.gov.mk

Тел: +389 2 3220 808

Факс: +389 2 3220 808

Вебсајт: www.cov.gov.mk


Константин Христовски 

Службено лице за посредување со информации

e-mail: konstantin.hirstovski@cov.gov.mk

тел: 076 456 681 


Линдита Ќазими 

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

e-mail:lindita.qazimi@cov.gov.mk

тел: 075402 996