Томислав Стојановски
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) Факултет за Економски науки, отсек (Маркетинг Менаџмент)

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content