Sllavica Taseva
Trajnues i certifikuar profesional i te rriturve (niveli I) I diplomuar ne shkenca politike Master i shkencave ekonomike ne fushen e metodave statistikore per biznes dhe ekonomi
Домен на експертиза: Zhvillimi i punës praktike dhe praktikante, zhvillimi i mentorimit, metodat statistikore për analizën e të dhënave, punë administrative dhe arkivore.
Електронска пошта: sltaseva@gmail.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content