Славица Тасева
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) Дипломиран политиколог Магистер на економски науки од областа на статистички методи за бизнис и економија

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content