Nadica Pavllovska
Trajner i certifikuar për të rritur (Niveli I) Diplomë Master në Studime të Evropës Juglindore Diplomë Bachelor në Shkenca Politike në Studime Evropiane dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare Diplomë Bachelor në Filologji në Gjuhë dhe Letërsi Angleze dhe Studime Kulturore Britanike;.
Домен на експертиза: Tematika: konfliktet etno-politike, pakicat, politikat integruese, politikat e migracionit (ligjore, ilegale, të parregullta, ciklike, të dhunshme), trafikimi i qenieve njerëzore dhe kontrabanda me qenie njerëzore; marrëdhëniet ndërkombëtare, dimensioni civil i sigurisë, politikat e BE-së (migrimi dhe zhvillimi), politikat e NATO-s dhe procesi PARP. Teknike: Qasje ekonomike të sjelljes ndaj politikave publike; metoda e devijimit pozitiv, menaxhimi i projektit, hulumtimi dhe analiza.
Електронска пошта: nadica.pavlovska@gmail.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content