Надица Павловска
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) Магистер по југоисточно-европски студии Дипломиран политиколог за европски студии и меѓународни односи Дипломиран филолог по англиски јазик и книжевност и британски културолошки студии;.

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content