Vlladimir Ortakov
Trajner profesionist i certifikuar i të rriturve (niveli I) Neuropsikiatër specialist
Домен на експертиза: Psikoterapi (individuale dhe grupore), shoqëri psikoterapeutike, punë ekipore, psikologji organizative, përballimi i stresit, ndërtim ekipi
Електронска пошта: vortakov@hotmail.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content