Aneta Naçevska
Trajner Profesional i Certifikuar i të Rriturve (Niveli I) Specialist në Psikologji Mjekësore Terapist Familjar Sistemik
Домен на експертиза: Ekspertiza në fushën e psikologjisë – Motivimi dhe arritja e qëllimit – Inteligjenca emocionale – Aftësitë e prindërimit dhe prindërimit – Kriza e adoleshencës dhe adoleshentëve – Aftësitë e komunikimit – Menaxhimi i stresit – Motivimi – Këshillimi i partnerit
Електронска пошта: nacevskaaneta@yahoo.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content