Шминкер

Програмата Шминкер има за цел обука на возрасни лица за стекнување на знаења и вештини за занимање од областа на шминкерството. Основа за изработка на програмата е стандард на занимање Шминкер Реализацијата на програмата е преку теоретски часови, практична обука и проверка на знаењата и вештините на учесниците. Теоретскиот дел се реализира во соодветно опремена […]

Фризер за жени

Програмата Фризер за жени има за цел обука на возрасни лица за стекнување на знаења и вештини за занимање од областа на фризерството. Основа за изработка на програмата е стандард на занимање Фризер Реализацијата на програмата е преку теоретски часови, практична обука и проверка на знаењата и вештините на учесниците. Теоретскиот дел се реализира во […]