МЕХАНИЧАР ЗА РУДАРСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

Програма Механичар за рударска механизација и опрема се темели на стандардите за занимањето и описот на работното место кои се постигнуваат преку обука со стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука, која пак се изведува во работилница, на плато и рударска јама. Програмата е со времетраење од […]