Maсер за лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на масажи од класична масажа, дип тишу,антицелулитна пневмомасажа,  спортска и козметичка на лице,како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, производи и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и […]

Масер за лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на масажи , како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат Масер за лице и […]

Масер за козметичка масажа, спа и велнес

  Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники за козметичка велнес и спа масажи и третмани, како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување […]