Претприемништво и менаџмент за извршни директори

Програмата за претприемништво и менаџмент за извршни директори е посебна програма за образование на возрасните наменета за менаџментот во компаниите со цел истите да развијат знаења, вештини и ставови за претприемништво и менаџмент. Програмата се состои од 8 модули кои ги покриваат сите сегменти на бизнис меанаџмент и со кои постојните и идните претприемачи и […]