Во ноември 2015 година Центарот за образование на возрасни започна со спроведување на Еразмус + проектот за развој на политиките за поддршка во образованието за возрасни. Овој проект е дел од националната имплементација на Агенда план за европско образование на возрасни. Како резултат на овој проект ќе се развие база на податоци која ќе овозможи следење на образованието на возрасните во Република Македонија .

Во рамките на проектот  една од активностите за спроведување на проектот  беше  студиска посета се со цел да се анализираат најдобрите пракси од земјите на ЕУ.

Вработените на  Центарот за образование на возрасни, исто така ангажирани во спроведувањето на проектот реализираа студиска посета на 05-07.09.2016  во Бон, Р. Германија, односно во Германскиот Институт за образование на возрасните, каде што беа дочекани од директорката на Институтот г-а. Бетина Прогер,а за работата на институтот држеа презентации  г-а. Амбос Ингрид и г-а. Елизабет Реичарт, исто така, г-дин Горан Јорданоски кој презентираше за ProfilPASS инструментот кој се користи од страна на консултанти за професионална ориентација, исто така одговорија на прашањата на преставниците на ЦОВ околу реализација на проектот.

eu-logo1

Leave a Reply