ФРИЗЕР

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент, мие и регенерира коса и скалп, потстрижува коса, обликува и фенира, подготвува коса за боење и белење, бои, бели и шатира.

Начин на реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи, вербални, демонстрирање, практична работа – вежби кои ќе му овозможат на учесникот континуирана активност за целокупното траење на обуката.

Оценувањето на постигањата на учесникот ќе се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата во текот на целата обука, усна и писмена проверка на знаења на определени модуларни целини и делови од практична работа.

Учесникот кој  успешно ќе ја заврши обуката ќе се стекне со сертификат за Фризер – основен курс.

Времетраењето на програмата е 200 часа од кои теорија 59 часа, пракса 141 часа и оценување 20 часа.

Програмата нуди можност за напредување на повисоко ниво за фризер.

Верификацијата истекува во март 25, 2024

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Основно ниво на образование и возраст од најмалку 15 години.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

59

Пракса

141

Оценување

0

Вкупен број на часови

200

Датум на верификација

25/03/2021

-

РАКУВАЧ СО ВИЉУШКАР

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content