ФРИЗЕР

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент, мие и регенерира коса и скалп, потстрижува коса, обликува и фенира, подготвува коса за боење и белење, бои, бели и шатира.

Начин на реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи, вербални, демонстрирање, практична работа – вежби кои ќе му овозможат на учесникот континуирана активност за целокупното траење на обуката.

Оценувањето на постигањата на учесникот ќе се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата во текот на целата обука, усна и писмена проверка на знаења на определени модуларни целини и делови од практична работа.

Учесникот кој  успешно ќе ја заврши обуката ќе се стекне со сертификат за Фризер – основен курс.

Времетраењето на програмата е 200 часа од кои теорија 59 часа, пракса 141 часа и оценување 20 часа.

Програмата нуди можност за напредување на повисоко ниво за фризер.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Основно ниво на образование и возраст од најмалку 15 години.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

59

Пракса

141

Оценување

0

Вкупен број на часови

200

Датум на верификација

25/03/2021

-

ШМИНКЕР

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content