Фризер за жени

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

 

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот за миење, сушење, собирање и плетење на коса во плетенки, како и за основните техники на фенирање, боење, бланширање, шатирање, минивал,  шишање на кратка, средна и долга коса како и правилно користење на фризерскиот алат, прибор и препарати.

Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат за Фризер за жени. По завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: да подготвува, организира и извршува работни задачи; рационално да користи материјали, опрема и време; да комуницира со корисниците на услугите; да ги чисти и дезинфицира просторот, работните површини, фризерскиот прибор, апаратите и истите правилно ги чува; да го подготвува клиентот за обликување на фризурат; обликува и негува коса и скалп; да комбинира и обликува производи за коса; да гарантира за квалитетот на извршените работи и услуги и одговара за ни.

Времетраењето е 4 (четири) месеци или 55 дена или 190 часа вкупно.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

По завршувањето на програмата учесникот ќе биде способен да:

 

– изведува работи и работни задачи Фризер за жени;

– подготвува, организира и извршува работи во фризерски салон;

– дезинфицира, стерилизира: алат, прибор, работно место, работни површини;

– советува  и подготвува клиенти зависно од фризерската постака:

– мие коса и скалп,

– менува боја на коса, нијансира, потстрижува коса, проретчува, обликува фризура, негува коса и

скалп;

– користи соодветни препарати;

– обликува и комбинира производи за коса;

– применува мерки за лична заштита, заштита  на клиентите и околината;

 

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Основно ниво на образование и возраст над 15 години

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

38

Пракса

133

Оценување

0

Вкупен број на часови

10

По завршувањето на програмата учесникот ќе биде способен да:

 

– изведува работи и работни задачи Фризер за жени;

– подготвува, организира и извршува работи во фризерски салон;

– дезинфицира, стерилизира: алат, прибор, работно место, работни површини;

– советува  и подготвува клиенти зависно од фризерската постака:

– мие коса и скалп,

– менува боја на коса, нијансира, потстрижува коса, проретчува, обликува фризура, негува коса и

скалп;

– користи соодветни препарати;

– обликува и комбинира производи за коса;

– применува мерки за лична заштита, заштита  на клиентите и околината;

 

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content