Службеник во сметководство

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата за обуката за службеник во сметководство е наменета за секое лице кое сака да се стекне со знаења поврзани со: правната рамка која го регулира трговското право, изготвување на сметководствените документи кои се резултат на деловните процеси поврзани со трговијата на мало и големо, сметководствени операции поврзани со евиденција на настаните во системот на финансиското сметководство, составувањето на основните даночни извештаи како и операциите поврзани со составувањето на задолжителните годишни финансиски извештаи пропишани со Законот за трговски друштва, а кои се поднесуваат до Централниот регистар. Обуката опфаќа теоретски, практичен дел како и часови за проверка на знаењето.

Времетраење на програмата е од 108 часа кои за теоретска обука 30 часа и практична обука  78 часа.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Завршено СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (четиригодишно)

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

30

Пракса

78

Оценување

Вкупен број на часови

108

Датум на верификација

11/03/2021

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content