Сервисер на машини за шиење

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Со програмата за обука, Сервисер на машини за шиење учесникот ќе стекне знаења, вештини и компетенции да разликува видови машини за шиње,објаснува функционирање на секоја машина за шиње, расклопува и склопува глава на видови на машини за шиење, подесува механизми, лоцира и идентификува дефект, навремено интервенира и ги остранува дефектите.
Применува стандардни машински бодови за шиење според SI систем. Редовно врши контрола и ги одржува машините за шиење. Подесува машини за шиење. Пополнува сервисна книшка по завршено одржување/сервисирање. Користи заштитни мерки и средства при работа. Применува упатства за одржување и функционирање на машините за шиење.

Верификацијата истекува во јуни 16, 2024

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Критериуми за вклучување на учесникот во програмата:
Потенцијалниот кандидат треба да има завршено најмалку основно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

45

Пракса

160

Оценување

Вкупен број на часови

ПОВРЗАНИ ПРОГРАМИ

Датум на верификација

16/06/2021

Прилеп

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content