Монтажер и сервисер на машини

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Целта на програмата е да се оспособат лица кои ќе се стекнат со вештини и знаења за процесите за производство на делови, монтирање и сервисирање на машини , како и да се запознаат со основните безбедносни аспекти при овие процеси.

Во текот на обуката во времетраење од 4 (четири) месеци, учесниците ќе поминат низ 3 (три) модуларни единици со  вкупно 375 часа (60 часа теорија и 315 часа пракса).

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Основен критериум за влез на учесниците во програмата е:

-да имаат завршено минимум основно образование и да имаат наполнето 18 години возраст

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

60

Пракса

315

Оценување

Вкупен број на часови

375

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content