Масер за лице и тело

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на масажи , како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, препарати и инвентар.
Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат Масер за лице и тело
Времетраењето на програмата 334 часа од кои 134 часа се стручна теорија, 200 часа се практична обука во реални работни услови и 15 часа се наменети за оценувањето. Програмата ќе се изведува неколку пати неделно во договор со учесниците на програмата.
Проверката на знаењето се изведува континуирано во усна, писмена форма и практична работа. По завршувањето на обуката учесникот ќе полага (теоретски и практичен) завршен испит, а по успешно положениот завршен испит учесникот се здобива со Серификат Масер за лице и тело

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Задолжително завршено средно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

134

Пракса

200

Оценување

Вкупен број на часови

334

Датум на верификација

21/01/2021

Гевгелија

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content