Масер за козметичка масажа, спа и велнес

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

 

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники за козметичка велнес и спа масажи и третмани, како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, препарати и инвентар.

Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за Масер за козметичка масажа, спа и велнес.

Времетраењето на програмата 160 часа од кои 50 часа се стручна теорија, 110 часа се практична обука во реални работни услови и 15 часа се наменети за оценувањето. Програмата ќе се изведува неколку пати неделно во договор со учесниците на програмата.

Проверката на знаењето се изведува континуирано во усна, писмена форма и практична работа. По завршувањето на обуката учесникот ќе полага (теоретски и практичен) завршен испит,  а по успешно положениот завршен испит учесникот се здобива со Серификат за  Масер за козметичка масажа, спа и велнес

Верификацијата истекува во декември 22, 2023

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

 

Задолжително завршено Средно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

20

Пракса

110

Оценување

0

Вкупен број на часови

160

Датум на верификација

22/12/2020

Гевгелија

РАКУВАЧ СО ВИЉУШКАР

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content