Масер за козметичка масажа, спа и велнес

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

 

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники за козметичка велнес и спа масажи и третмани, како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, препарати и инвентар.

Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за Масер за козметичка масажа, спа и велнес.

Времетраењето на програмата 160 часа од кои 50 часа се стручна теорија, 110 часа се практична обука во реални работни услови и 15 часа се наменети за оценувањето. Програмата ќе се изведува неколку пати неделно во договор со учесниците на програмата.

Проверката на знаењето се изведува континуирано во усна, писмена форма и практична работа. По завршувањето на обуката учесникот ќе полага (теоретски и практичен) завршен испит,  а по успешно положениот завршен испит учесникот се здобива со Серификат за  Масер за козметичка масажа, спа и велнес

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

 

Задолжително завршено Средно образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

20

Пракса

110

Оценување

0

Вкупен број на часови

160

Датум на верификација

22/12/2020

Гевгелија

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content