ЗАВАРУВАЧ

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата овозможува работно оспособување за занимањето Заварувач.

Програмата е со времетраење од 200 часа од кои стручно теоретски содржини 60 часа (кои се реализираат во училница/кабинет) и практични 140 часа (кои се изведуваат во реални услови во браварско – заварувачка работилница).

По успешното завршување на програмата  учесникот ќе се оспособи да се стекне со знаења, вештини и компетенции за постапката, уреди и опрема за заварување, параметрите за заварување и техниката на работа,  улогата на заштитниот гас, примена на мерки за заштита при работа, пружање на прва помош во случај на повреда или дуг вид на незгода и навремена евакуација во случај на опасност, правилен избор на потребниот алат и прибор и инструменти за работа, ракување со опремата, практична употреба и работа со алатките, опремата, инструментите и др.

По завршувањето на програмата учесниците кои  со успех ќе го положат завршниот испитот се стекнуваат со Сертификат за Заварувач.

Верификацијата истекува во мај 9, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

завршено минимум средно образование и постари од 17 години

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

60

Пракса

140

Оценување

0

Вкупен број на часови

200

Датум на верификација

09/05/2022

Тетово

ФРИЗЕР

Фризер за мажи и жени

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content