Врз основа на член 21-б став 4 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15,30/16 и 64/18) ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува

ЈАВЕН ОГЛАС бр.82/2022

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата „Рударски работник во јама“ (2 извршители).

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следниве услови:

Заинтересираните кандидати треба да достават:

 1. Пријава за членови на комисии која треба да содржи:

  • име и презиме,

  • работно место,

  • адреса на работно место,

  • адреса на живеење,

  • телефонски број за контакт и

  • степен и вид на стекнатото образование;

 2. Кратка биографија.

Потребната документација кандидатот да ја достави до архивата на :

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје

ул. Димитрие Чуповски бр.13

1000 Скопје

или на е-пошта: contact@cov.gov.mk

со назнака за избор на надворешен соработник

Некомплетирани и ненавремени доставени документи нема да бидат земени во постапна за одлучување

рок од 5 дена од денот на објавување на огласот.

Публикуван на: 11.07.2022 година

Прием на апликации до: 15.07.2022 година