Директорот на ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје, г-ѓа Аделина Алији на 26.10.2021 година, присуствуваше на конференцијата „Денови на доживотно учење“, во организација на Центарот за доживотно учење, при Филозофски Факултет Скопје. Конференцијата има за цел афирмирање на концептот за доживотно учење во општеството. На конференцијата, директорот на ЈУ Центар за образование на возрасни – Скопје говореше за реализираните и престојните активности на Центарот за образование на возрасни.