Одлука за избор на интерен оглас 1/2021 за унапредување на 2 (два) административни службеници во ЈУ Центар за образование на возрасните Скопје

Одлуките:

SCAN0000 Odluki za izbor na interen oglas