РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година , усвоен од Владата на Република Северна Македонија за мерката 3.3 Обуки за побарувани занимања, ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје, на ден 07.09.2020 година распишува

ЈАВЕН ОГЛАС

до верификувани спроведувачи на обука

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на верификувани спроведувачи на обука за образование на возрасни за реализација на мерката 3.3 Обука за побарувани занимања, во рамки на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година. На Јавниот оглас може да се пријават верификувани спроведувачи на обуки кои ќе ги реализираат следниве програми по градови:

 1. Автомеханичар – Битола, Тетово, Скопје
 2. Асистент за нега на лица со деменција – Алцхајмерова болест и интелектуални попречености – Скопје
 3. Бравар – Неготино
 4. Гипсер-монтер – Битола
 5. Готвач – Тетово, Велес, Скопје
 6. Изработувач на мебел – Битола, Пехчево, Тетово
 7. Тапатар – Пехчево
 8. Козметичар – Струмица, Битола, Скопје
 9. Личен асистент на лица со попреченост – Куманово, Неготино, Битола, Гостивар, Скопје
 10. Маникир/педикир – Струмица, Битола, Тетово, Скопје
 11. Монтер за греење, ладење и климатизација – Скопје
 12. Неговател/ка на стари и немоќни лица – Македонска Каменица, Берово, Куманово, Струмица, Битола, Охрид, Тетово, Гостивар, Скопје
 13. Плочкар – Скопје
 14. Слаткар – Тетово, Гостивар, Битола
 15. Вилушкарист – Скопје, Неготино, Битола
 16. Ракувач со градежна механизација – Неготино, Тетово, Скопје
 17. Службеник во сметководство / книговодство –Скопје, Куманово, Штип, Кавадарци, Битола
 18. Фризер – Скопје, Битола, Куманово, Тетово, Гостивар
 19. Шивач – Штип, Скопје, Тетово

Заинтересираните верификувани спроведувачи треба да ги исполнуваат следните услови:

Заинтересираните верификувани спроведувачи треба да достават потребна документација:

Пријава за учество во мерката – објавена на интернет страната на ЈУ Центар за образование на возрасните (cov.gov.mk)

Обуките ќе се спроведат доколку има доволен број на пријавени невработени лица, на јавниот оглас кој подоцна ќе биде објавен од страна на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.

Селектираните спроведувачи на обука ќе добијат надоместок за обука во износ од 20.000 денари по обучено лице.

 1. Доколку спроведувачот на обука обезбеди вработување наминимум 50% од вкупниот број на лица кои успешно завршиле обука, ќе добие и дополнителен износ од 10.000 денари по лице по вработувањето.
 2. Доколку спроведувачот на обука обезбеди вработување на 30% до 49% од вкупнио број на лица кои успешно завршиле обука ќе добие и дополнителен износ од 5.000 денари по лице по вработувањето.

И во случајот 1 и случајот 2,период за вработување на определениот број на обучени лица е три последователни месеци во период од еден месец по завршување на обуката со полно работно време.Доколку има престанок на работниот однос пред истекот на определениот рок, спроведувачот на обука е должен да обезбеди замена на лицето со друго обучено лице или да врати сразмерен износ на исплатените средства за вработување, освен во случај на неспособност за работа или смрт.

Потребната документација се доставува најдоцна до 18.09.2020 година до архивата на:

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје

ул. Димитрие Чуповски бр. 13

1000 Скопје

Некомплетните, ненавремено доставени документи и пристигнати пријави за занимања кои не се наведени во јавниот оглас нема да бидат земени во постапка за одлучување.

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје

Тука може да ја преземете пријавата

 Prijava-za-provajder_merka