Настани
Halit Jonuzi

Доделување на дипломи за дооформување на средно стручно образование за возрасни во Општините Чаир и Сарај

Денес  на 17.07.2019 во општините Чаир и Сарај успешно заврши проектот за образование на возрасни, финансиран од Центарот за образование на возрасни-Скопје. Проектот опфати 272

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »
Настани
Halit Jonuzi

Меморандум за соработка помеѓу Стопанската комора на Македонија, Центарот за образование на возрасните и Швајцарската организација за образование на возрасни

На 05.06.2019 година директорката на Центарот за образование на возрасните г-а Линдита Ќазими потпиша Меморандум за соработка помеѓу Стопанската комора на Македонија, Центарот за образование на

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »
Настани
Halit Jonuzi

Oбука за подигнување на свеста за процесот на валидација на неформалното и информалното учење ВНИУ за релевантните чинители во областа на образование на возрасни во Република Северна Македонија

На 31-ви Мај се одржа обука за подигнување на свеста за процесот на валидација на неформалното и информалното учење ВНИУ за релевантните  чинители во областа

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »
Настани
Halit Jonuzi

Конференција за Валидација не претходно знаење – VPL Biennale Berlin 2019

Во рамки на активностите на Националните координатори за спроведување на Европската агенда за образование на возрасните, во периодот ноември 2017 – декември 2019 година, Центарот

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »
Артикли
Halit Jonuzi

Обука за проценувачи во процесот на валидација на неформалното и информалното учење (ВНИУ)

ЈУ Центар за образование на возрасните, со поддршка на Центарот за доживотно учење, организира петдневна обука за проценувачи во процесот на валидација на неформалното и

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »
Артикли
Halit Jonuzi

Проценка на вештини и валидација на нефомалното и информалното учење

Во рамки на активностите на Националните координатори за спроведување на Европската агенда за образование на возрасните и како дел од проектот „Работен план на националниот

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »
Артикли
Halit Jonuzi

Обука „Проценка во контекст на валидацијата на неформалното и информалното учење (ВНИУ)

Во периодот од 29-ти октомври до 2-ри ноември 2018 година, во организација на Центарот за образование на возрасните, а  поддржано од Центарот за доживотно учење,

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »