Trajnim për ngritjen e vetëdijes për procesin e validimit të mësimit joformal dhe informal VMJI për palët relevante në fushën e arsimit të të rriturve në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Në 31 maj u mbajt trajnimi për rritjen e vetëdijes për procesin e vlefshmërisë së mësimt joformal dhe informal VMJF për faktorët relevant në fushën e arsimit për të rritur në Maqedoninë e Veriut. Qëllimi i këtij trajnimi është të ngritet vetëdija për rolin dhe rëndësinë  e vlefshmërisë së mësimit joformal dhe informal. Me qëllim që të përfshihen më shumë palë, morën pjesë përfaqsues të institucioneve relevante nga vendi, të cilët u informuan për rëndësinë e procesit dhe rolet e të gjithë faktorëve në VMJF.

Me anë të qasjes interaktive, me punë në grupe u përfshinë temat vijuese: Dobia dhe logjika e vlefshmërisë së mësimit joformal dhe informal, Cilësia në VMJF, Përgjegjësia dhe zbatimi në procesin e VMJF,  Rolet e palëve (faktorëve), si dhe dokumentet më të reja nga politika evropiane që kanë të bëjnë me mjedisin. Trajnimin  e realizoi eksperti për vlefshmëri Anni Kartunen nga Finlanda.

Ky trajnim është një ndër aktivitetet e projektit Plani për punë i kordinatorit kombëtar për mësimin me të rritur i cili zbatohet nga institucioni publik Qendra për arsim për të rritur dhe financiarisht mbështet nga ERASMUS + programi e Bashkimit Evropian. Pas 2 vitësh kohëzgjatje të suksesshme i njëjti mbaron në dhjetor 2019.

Qëllimi kryesor i projektit është të mbështetet vendosja e sistemit kombëtar për vlefshmërinë  e mësimit joformal dhe informal (VMJF), duke i kushtuar vëmendje fazave të identifikimit dhe dokumentacioinit. Për arritjen  e qëllimit të projektit janë realizuar aktivitete të ndryshme për zhvillimin e standardeve, portofoleve për kandidatët, si dhe programë dhe materiale për mësim të trajnuesve për këshilltar për VMJF.

Thursday June 20th, 2019
Copyright © 2016 Adult Education Centre. This project has been funded with support from European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
top
© 2018 Developed by Unet
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support