ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР/ПЕДИКИР

Програмата за работно оспособување за самостојно извршување на работи и работни задачи Декоративен маникир/педикир во козметички салон за маникир/педикир или да се самовработи отварајќи сопствен бизнис. Програмата опфаќа стручно теоретски содржини со вежби кои се реализираат во училница/ кабинет, и истите се во функција на практичната обука која се реализира во салон. Програмата е со […]

СТАКЛОПЛАСТИЧАР – ЛАМИНИРАЧ НА АРМИРАН ПОЛИЕСТЕР

Програмата за работно оспособување за СТАКЛОПЛАСТИЧАР – ЛАМИНИРАЧ НА АРМИРАН ПОЛИЕСТЕР се реализира преку вкупно 200 часови, од кои 60% практична настава (120 часа) 30% теоретска настава (60 часа) и 10% проверка на стекнатите знаења (20 часа). Теоретскиот како и практичниот дел од наставата ќе бидат спроведени од страна на стручни лица со повеќегодишно искуство […]

Фризер за жени и мажи

Програмата овозможува работно оспособување за Фризер за жени и мажи  и истата е со  шестмесечно времетраење, односно 640 часа, од кои 120 часа опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак е застапена со 448 часа, се изведува во фризерски салони кај реномирани фризери – […]

Стаклопластичар- ламирач на армиран полиестер

Програмата за работно оспособување за СТАКЛОПЛАСТИЧАР – ЛАМИНИРАЧ НА АРМИРАН ПОЛИЕСТЕР се реализира преку вкупно 200 часови, од кои 60% практична настава (120 часа) 30% теоретска настава (60 часа) и 10% проверка на стекнатите знаења (20 часа). Теоретскиот како и практичниот дел од наставата ќе бидат спроведени од страна на стручни лица со повеќегодишно искуство […]