ИЗРАБОТУВАЧ НА МЕБЕЛ ОД ДРВО

Основната цел на програмата Изработувач на мебел од дрво е стекнување на вештини за изработка на столици, коклици, фотељи и сл. производи од дрво. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Изработувач на мебел од дрво “.Времетраењето на програмата е 300 часа од кои 60 […]

TАПЕТАР НА МЕБЕЛ

Основната цел на програмата Тапетар на мебел е стекнување на знаења, развивање на вештини  и оспособување за кроење, шиење на материјали за пресвлекување и декорација на намештај, монтажа на нов мебел како и репарација на тапациран намештај. Начинот на реализација на програмата е преку практична настава и теоретска обука и   води до стекнување на сертификат […]