Пчелар за основно пчеларство на одржлив начин

Целта на програмата е учесникот да се стекне со основни знаења, вештини и компетенции за примена на основните практики и техники за пчеларско производство на одржлив начин. Како резултат на програмата, учесникот ќе биде оспособен за: подигање на пчеларник на соодветна локација; препознавање на болестите кај пчелите и примена на биотехнички методи за заштита од […]

ПЧЕЛАР ЗА ОСНОВНО ПЧЕЛАРСТВО НА ОДРЖЛИВ НАЧИН

Целта на програмата е учесникот да се стекне со основни знаења, вештини и компетенции за примена на основните практики и техники за пчеларско производство на одржлив начин. Како резултат на програмата, учесникот ќе биде оспособен за: подигање на пчеларник на соодветна локација; препознавање на болестите кај пчелите и примена на биотехнички методи за справување со […]

Германски јазик

Редовни и забрзани курсеви за возрасни, и индивидуални часови за конверзција на германски јазик, учење на граматика и вежби, симулација на реални ситуации од секојдневниот живот.Учење на германската култура и начин на живеење.

Маникир и педикир

Програмата  Маникир педикир содржи 220 часа која ќе се реализира во три месеци. Програмата е прилагодена според изготвен стандард на занимање и основна цел на програмата за маникир и педикир е стручно оспособување за декоративен маникир и педикир.   Содржините од теоретскиот дел од програмата ќе се реализираат во училница- кабинет во просториите на академијата, […]