Sидар

Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 16 години да изведуваат работни задачи за занимањето Ѕидар. Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Истата овозможува работно оспособување за Ѕидар. Програмата е во времетраење од три месеци или 200 часа, каде се опфаќаат […]

Гипсер – монтер

Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 17 години да изведуваат работни задачи за занимањето Гипсер-монтер. Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Истата овозможува работно оспособување за Гипсер-монтер. Програмата е во времетраење од три месеци или 300 часа, каде се опфаќаат […]

ПОДГОТВУВАЧ НА СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 15 години да подготвуваат слаткарски производи.Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Истата овозможува работно оспособување за подготвување на слаткарски производи.Програмата е во времетраење од три месеци или 280 часа, каде се опфаќаат стручни и […]

ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ И МАЖИ

Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 15 годишна возраст да изведуваат фризерски услуги. Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин, односно сакаат да се појават или веќе се на пазарот на труд со афинитети кон фризерството. Истата овозможува работно оспособување за […]

Фризер за жени и мажи

Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 15 години возраст да изведуваат фризерски услуги . По успешното завршување на програмата учесниците ќе се оспособат да го организираат просторот и работата во фризерскиот салон, да разликуваат различни типови на коса, да спроведуваат разновидни фризерски третмани за нега на косата со соодветни препарати, да […]

Англиски јазик А1 Интензивен

Интензивните часови вклучуваат: 4 месеци или 30до32 часа. Еден час трае 90 минути. Се доага 2пати неделно. Часовите вообичаено се после 20 часот освен ако не е договорен друг термин. Курсот за возрасни лице се работи преку интерактивна настава со New English File учебници (книга и работна) помогнато со интерактивен софтвер. Најпрво слушателот треба да […]

Фризер за жени и мажи

Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 15 години возраст да  изведуваат фризерски услуги. Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин односно сакаат да се појават или веќе се на пазарот на труд со афинитети кон фризерството. Истата овозможува работно оспособување за […]

ГИПСЕР МОНТЕР

Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 17 години да изведуваат работни задачи за занимањето Гипсер-монтер. Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Истата овозможува работно оспособување за Гипсер-монтер. Програмата е во времетраење од три месеци или 300 часа, каде се опфаќаат […]

Подготвувач на слаткарски производи

  Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 15 години да подготвуваат слаткарски производи. Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Истата овозможува работно оспособување за подготвување на слаткарски производи. Програмата е во времетраење од три месеци или 300 часа, каде се […]