Подготвителен курс за BULATS

Подготвителниот курс за меѓународниот испит BULATS се фокусира темелно на структурата на тестот, видот на прашања, начинот на оценување како и на стратегиите и вештините кои се потребни за истиот. Курсот е наменет за слушателите кои сакаат да го полагаат меѓународниот испит BULATS. На курсот тие ќе се запознаат со должината и стуктурата на тестот […]

Подготвителен курс за TOEFL

Подготвителниот курс за меѓународниот испит TOEFL се фокусира темелно на структурата на тестот, видот на прашања, начинот на оценување како и на стратегиите и вештините кои се потребни за истиот. Курсот е наменет за слушателите кои сакаат да го полагаат меѓународниот испит TOEFL. На курсот тие ќе се запознаат со должината и стуктурата на тестот […]

Подготвителен курс за IELTS

Подготвителниот курс за меѓународниот испит IELTS се фокусира темелно на структурата на тестот, видот на прашања, начинот на оценување како и на стратегиите и вештините кои се потребни за истиот. Курсот е наменет за слушатели кои сакаат да го полагаат меѓународниот испит IELTS. На курсот тие ќе се запознаат со должината и стуктурата на тестот […]

Англиски јазик – конверзациски Ц2

Конверзацискиот курс по англиски јазик за возрасни има силен комуникативен пристап. Курсот се фокусира на вештините слушање и зборување и користи автентични секојдневни ситуации во кои слушателите се вклучуваат во вистинска комуникација и го користат јазикот во реален контекст. Курсот не користи учебници и не се фокусира на граматички структури. Програмата на курсот е специјално […]

Англиски јазик – конверзациски Ц1

Конверзацискиот курс по англиски јазик за возрасни има силен комуникативен пристап. Курсот се фокусира на вештините слушање и зборување и користи автентични секојдневни ситуации во кои слушателите се вклучуваат во вистинска комуникација и го користат јазикот во реален контекст. Курсот не користи учебници и не се фокусира на граматички структури. Програмата на курсот е специјално […]

Ако ја снема детската игра, ќе го снема и детството

Оваа програма има за цел да се дојде до теоретски и практични знаења за потеклото, важноста, развојот на играта. Да се освестат последиците од најновите игри (видео игри, цртани со агресивна содржина, социјални мрежи),… Да се стимулира примената на игрите кои стимулираат развој на интелигенција, говор, креативност, емоционален развој, просоцијални вештини и емпатија. Се применува […]

Кои психолошки игри ги играат возрасните

Оваа програма има за цел да се дојде до теоретски и практични знаења кои видови на психолошки игри постојат, да се освестат личните и туѓите игри и да се направат промени. Наместо да се функционира несвесно низ научени психолошки игри, да се дејствува автентично преку резонирање на контекстот и вклучување на возрасниот. Се применува еклектичен […]

Менаџирање на време

Оваа програма има за цел да се дојде до теоретски и практични знаења како да се менаџира времето поминато на работа и слободното. Со тоа ќе се намали стресот, неорганизираноста, исцрпеноста, нервозата, незаинтересираноста и ќе се задоволат професионалните и приватните потреби преку рационално структурирање на времето. Се применува еклектичен пристап на два психотерапевстки правци Когнитивно […]

Поставување на здрави граници во приватниот и професионалниот живот

Оваа програма има за цел да се дојде до теоретски и практични знаења како да се поставуваат здрави приватни и провесионални граници за да се одржи здравствениот баланс и да се намали учинокот на прегорување, Се применува еклектичен пристап на два психотерапевстки правци Когнитивно бихејвјор психотерапија и Трансакциона психотерапија. Предавањата се искуствено-едукативни.

Справување со емоционална манипулација во приватниот и професионалниот живот

Теоретски и интерактивен пристап во запознавање на емоционалната манипулација, пробелми во социоемоционалниот атачмент, раните искуства, препознавање на манипулацијата, техники за справување со агресори и манипулатори, подигнување на психосоцијалното здравје на жртвата. Се применува еклектичен пристап на два психотерапевстки правци Когнитивно бихејвјор психотерапија и Трансакциона психотерапија. Предавањата се искуствено-едукативни.

Менаџмент и лидерство

Оваа програма има за цел да научи и освести  дека лидерството не е вродено. Тоа е вештина која се учи. Токму затоа да се научат видови на лидерство и менаџмент, начини на дејствување, мотивирање на вработените, формирање на здрава организациона култура и зголемување на учинокот. Се применува еклектичен пристап на два психотерапевстки правци Когнитивно бихејвјор […]

Разрешување на конфликти

Оваа програма има за цел да научи и освести  што е конфликт, кои видови на конфликти постојат, микро и макро конфликти, меѓу најмалку две страни и во човекот. Зошто се случуваат конфликтите и како конструктивно се разрешуваат. Се применува еклектичен пристап на два психотерапевстки правци Когнитивно бихејвјор психотерапија и Трансакциона психотерапија. Предавањата се искуствено-едукативни.  

Стимулирање на емоционалната интелигенција кај возрасните

Оваа програма има за цел да ги стимулира возрасните како да инвестираат во својата емоционална интелигенција но и на онаа на децата. Се применува еклектичен пристап на два психотерапевстки правци Когнитивно бихејвјор психотерапија и Трансакциона психотерапија. Предавањата се искуствено-едукативни.

Изработка на игри и филмови

Програмата е наменета кон темелно изучување на потребните компјутерски програми и процесот на создавање игра, како и создавање краткометражен филм. Најпрво студентот ќе биде воведен во целокупниот процес и ќе му се разјаснат потребните методи за успешно креирање на игра, почнувајќи од самата идеја, па се до реализацијата. Во текот на програмата се изучуваат едни […]