Масер за лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на масажи , како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат Масер за лице и […]

Масер за козметичка масажа, спа и велнес

  Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники за козметичка велнес и спа масажи и третмани, како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување […]

Грчки јазик А2

Средно познавање на грчкиот јазик во фонд од околу 1500 секојдневно користени зборови и фрази и средно познавање на граматиката.

Грчки јазик А1

Елементарно познавање на грчкиот јазик во фонд од околу 1000 секојдневно користени зборови и фрази и основи на граматиката

Германски јазик А1

Програмата е наменета за возрасни лица кои се среќаваат со англиски јазик за прв пат. Ја изучуваат основната граматика, водење разговори во секојдневни ситуации, слушање и пишување. Акцент се става на конверзација.

Англиски јазик А1

Програмата е наменета за возрасни лица кои се среќаваат со англиски јазик за прв пат. Ја изучуваат основната граматика, водење разговори во секојдневни ситуации, слушање и пишување. Акцент се става на конверзација. Теорија/пракса: 32 часа, четири месеци, два пати неделно по еден час и триесет минути