POINTED- QENDRA PËR TRAJNIM DHE ZHVILLIM ПОИНТЕД- ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ И РАЗВОЈ
Имејл:info@pointed-consulting.com
Тел:071/267-888
Адреса:Дервиш Цара 5/3
Верифицирана:да
Лиценца:
Вид:приватен
Работнички универзитет:не
Јазици:Албански, Македонски
Прилози: Download