Центар за стручно оспособување при Федерација на планинарски спортови на Македонија (ФПСМ)
Имејл:contact@fpsm.org.mk
Тел:02 3165 540
Адреса:11 Октомври 42а
Верифицирана:да
Лиценца:
Вид:јавен
Работнички универзитет:не
Јазици:Албански, Македонски
Прилози: Download