Отворен гараѓански универзитет за доживотно учење Тетово
Имејл:narodenuniverzitettetovo@yahoo.com
Тел:070 621 566
Адреса:Иво Лола Рибар 96 Тетово
Верифицирана:да
Лиценца:
Вид:јавен
Работнички универзитет:да
Јазици:Албански, Македонски, Турски
Прилози: Download