Македонски центар за наука, истражување и едукација – Сојуз на стопански комори на Македонија
Имејл:/
Тел:076/455-045 02/3091 440
Адреса:Прашка 23, 1000 Скопје
Верифицирана:да
Лиценца:
Вид:приватен
Работнички универзитет:не
Јазици:Македонски
Прилози: Download