Македонски центар за наука, истражување и едукација – Сојуз на стопански комори на Македонија
Имејл:maleksov@sojuzkomori.org.mk
Тел:076/455-045;02/3091 440
Адреса:Прашка 23, 1000 Скопје
Верифицирана:да
Лиценца:
Вид:јавен
Работнички универзитет:не
Јазици:Албански, Македонски
Прилози: Download