Друштво за производство, трговија и услуги Контеса – Крмови ДООЕЛ Штип – Подружница Образовен центар за фризерско-козметички услуги КОНТЕСА Штип
Имејл:contesa_vale@yahoo.com
Тел:032/393-634 070 328 088
Адреса:ул. Ванчо Прќе бр.125-5 Штип
Верифицирана:да
Лиценца:
Вид:приватен
Работнички универзитет:не
Јазици:Македонски
Прилози: Download