Друштво за едукација угостителство и услуги БИЗНИС ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ И ОБУКИ – ОХРИД
Имејл:boris@mchamber.mk
Тел:072 207 091
Адреса:Адреса: Населба Свети Стефан Охрид
Верифицирана:да
Лиценца:
Вид:приватен, јавен
Работнички универзитет:да
Јазици:Македонски
Прилози: Download