• Програмата “Шминкер”енасочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката.По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи даорганизира…

    ВЕРИФИКУВАНА