• Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 15 години возраст да изведуваат фризерски услуги . По успешното…

    ВЕРИФИКУВАНА